Bethaf Mühendislik

Endüstriyel tesislerin kurulumu aşamasında ihtiyaç duyulan; çelik konstrüksiyon yapılar, proses boru hatları, depolama tankları, ekipman yerleşimi ile projelendirme ve mühendislik hizmetleri alanında çözüm ortağı olarak faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

Üretimin gücüne olan inancı ile 2012 yılında endüstriyel mühendislik uygulamaları yapmak için yola çıkan BETHAF MÜHENDİSLİK, insana ve doğaya saygıyı temel kriter kabul ederek, uluslararası standartlarda kalite ve müşteri memnuniyetini birincil hedef olarak seçmiştir. Konusunda uzman personelleriyle bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam etmektedir.